+48 881-936-710

pleng
Nasze wytwórnie w Polsce
Valeant Pharmaceuticals International jest uznanym międzynarodowym producentem leków i wyrobów medycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach świata. Zakłady wytwórcze w Polsce są kluczowymi inwestycjami Valeant w Europie.
Najwyższa jakość i bezpieczeństwo wytwórni Valeant potwierdzone są certyfikatami GMP, a na niektórych wydziałach również FDA. Mogą się one stać atutami również Państwa firmy, jeżeli skorzystają Państwo z usług produkcji kontraktowej naszych zakładów.
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Jelfa
Jelenia Góra
 • FORMY PRODUKTÓW:
  • iniekcje: płyny do wstrzykiwań
  • suche: tabletki (także powlekane), drażetki
  • półpłynne: produkty dermatologiczne (także sterylne): maści, kremy, żele, emulsje i zawiesiny dermatologiczne
  • płyny dermatologiczne
 • OPAKOWANIA:
  • iniekcje: ampułki
  • suche: blistry, butelki
  • półpłynne: tuby aluminiowe i plastikowe, butelki
 • CERTYFIKATY:
  • GMP, FDA (tabletki i iniekcje)
                szczegóły certyfikatów
 • CERTYFIKAT GMP nr GIF-IW-N-4022/238/13 z dnia 08.01.2014 wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla sterylnych postaci produktów leczniczych (liofilizaty, postaci płynne o małej objętości oraz postaci stałe) - ważny do dnia 10.10.2016
 • CERTYFIKAT GMP nr GIF-IW-400/0036_01_05/04/36/14 z dnia 30.05.2014 wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla płynnych i półstałych, w tym wytwarzanych aseptycznie, postaci produktów leczniczych - ważny do dnia 13.03.2017
 • CERTYFIKAT GMP nr GIF-IW-400/0036_01_02/04/82/14 z dnia 25.07.2014 wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla stałych postaci produktów leczniczych (tabletki, kapsułki w twardej powłoce) - ważny do dnia 08.05.2017
 • CERTYFIKAT GMP nr GIF-IW-400/0036_01_05/04/37/14 z dnia 30.05.2014 wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla płynnych i półstałych badanych produktów leczniczych - ważny do dnia 13.03.2017
 • CERTYFIKAT GMP nr GIF-IW-400/0036_01_03/04/4/15 z dnia 27.03.2015 wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla importowanych produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi - ważny do dnia 14.01.2018
 • CERTYFIKAT GMP nr GIF-IW-N-4022/74/13 z dnia 23.05.2013 wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla badań w kontroli jakości dla produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi - ważny do dnia 28.02.2016
 • Zatwierdzenie U.S. Food and Drug Administration wydane przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków dla postaci sterylnych płynnych oraz postaci stałych produktów leczniczych wytwarzanych na rynek amerykański
ICN Polfa Rzeszów
 • FORMY PRODUKTÓW:
  • suche: tabletki (także powlekane), drażetki, kapsułki twarde, proszki
  • płynne: syropy, krople, emulsje, zawiesiny
 • OPAKOWANIA:
  • suche: blistry, butelki, saszetki
  • płynne: butelki szklane i plastikowe
 • CERTYFIKATY: GMP
         szczegóły certyfikatów
 • CERTYFIKAT GMP nr GIF-IW-N-4022/248/13 z dnia 25.02.2014 wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla płynnych i półstałych postaci produktów leczniczych - ważny do dnia 24.10.2016
 • CERTYFIKAT GMP nr GIF-IW-400/0098_01_05/04/172/14 z dnia 23.12.2014 wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla stałych postaci produktów leczniczych - ważny do dnia 10.10.2017
 • CERTYFIKAT GMP nr GIF-IW-400/0098_01_04/04/28/15 z dnia 19.05.2015 wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla substancji czynnych - ważny do dnia 20.02.2018
 • CERTYFIKAT SPEŁNIENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W NORMIE EN ISO 13485:2012, EN ISO 13485:2012/AC:2012 nr SX 600825980001 w zakresie produkcji wyrobów medycznych w postaci żeli, kremów, areozoli przeznaczonych do kontaktu ze skórą lub błonami śluzowymi oraz dystrybucji nieaktywnych wyrobów medycznych z dnia 18.02.2013 wydany przez Jednostkę Notyfikowaną TÜV Rheinland LGA Products GmbH dla wyrobów medycznych - ważny do dnia 24.01.2016
 • CERTYFIKAT EC Dyrektywa 93/42/EEC Załącznik V Zapewnienie Jakości Produkcji dla Wyrobów Medycznych nr DD 600825990001 z dnia 18.02.2013 wydany przez Jednostkę Notyfikowaną TÜV Rheinland LGA Products GmbH dla wyrobów medycznych - ważny do dnia 24.01.2018
 • CERTYFIKAT GMP nr GIF-IW-N-4022/250/13 z dnia 25.02.2014 wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla importowanych produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi - ważny do dnia 24.10.2016
 • CERTYFIKAT GMP nr GIF-IW-N-4022/249/13 z dnia 25.02.2014 wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla wytwarzanych badanych produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi fazy I, II i III – płynnych do użytku wewnętrznego - ważny do dnia 24.10.2016
 • CERTYFIKAT GMP nr GIF-IW-400/0098_01_05/04/173-1/14 z dnia 23.01.2015 wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla wytwarzanych badanych produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi fazy I, II i III – tabletek - ważny do dnia 10.10.2017
 • CERTYFIKAT GMP nr 493/2010 z dnia 19.01.2011 wydany przez Brazylijskie Ministerstwo Zdrowia dla tabletek powlekanych.
 • CERTYFIKAT GMP nr 2013-14/1 z dnia 21.01.2013 wydany przez Tureckie Ministerstwo Zdrowia dla 5% kremu Efudix .
 • CERTYFIKAT GMP nr MI-2014-CL-09376-1 z dnia 12.06.2015 wydany przez TGA dla półstałych i płynnych postaci produktów leczniczych - ważny do dnia 24.04.2017
 • CERTYFIKAT GMP nr MI-2015-CL-06825-1 wydany przez TGA dla stałych postaci produktów leczniczych - ważny do dnia 10.04.2018
Valeant Med
Warszawa
 • FORMY PRODUKTÓW:
  • soczewki wewnątrzgałkowe (HEMA i PMMA)
  • napinające pierścienie dotorebkowe oka
 • OPAKOWANIA:
  • iniektory i inne rodzaje
 •  

 • Firma jest laureatem Polskiej Nagrody Jakości 2014 w kategorii średnich organizacji produkcyjnych.
 • Dyrektor Marcin Dębowski jest laureatem VIII edycji konkursu Znakomity Przywódca w ramach Polskiej Nagrody Jakości 2014.
 •  

 • CERTYFIKATY:
         szczegóły certyfikatów
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 13485:2012 dla Wyrobów Medycznych w zakresie ”Projektowanie, wytwarzanie i dystrybucja sterylnych okulistycznych wyrobów medycznych i iniektorów stosowanych w chirurgii oka”.